DOĞRU GÜBRELEMEYLEBEREKETLİ HASATLARA
Gübreleme Önerileri
İgsaş Gbreleme Önerileri

Gübreleme, toprakta eksikliği tespit edilen ve bitkilerin gelişimi için gerekli olan besin maddelerini toprağa ilave etmek, mümkün olduğu kadar bol ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılır. Yüksek verim ve kalite için gübrelemede ilk kriter, topraktaki besin maddeleri ihtiyacının tespit edilmesi için toprak analizinin yapılmasıdır. Toprak analizini, ekimi yapılacak bitkiye en uygun gübrenin seçilmesi, gübre miktarının belirlenmesi, gübrenin doğru uygulama tekniği ile tatbik edilmesi ve gübrenin doğru zamanda uygulanması süreçleri takip eder.

Bu bölümde, ülkemiz topraklarında sıklıkla yetiştirilen ürünler için İç Anadolu Bölgesi’nin iklim ve toprak şartları baz alınarak tahmini verilerle yapılmış ve herhangi bir toprak analizine dayanmayan gübreleme önerilerini bulabilirsiniz.

Teknik danışmanımız, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü - Bitki Besleme, Gübreleme ve Su Kalitesi Uzmanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Zengin tarafından hazırlanan öneriler ile ilgili bizlere ulaşabilir ve sorularınızı bize iletebilirsiniz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar, bol kazançlar dileklerimizle...