BEREKETİNYARIM ASIRLIK ÖYKÜSÜ

Türkiye’nin köklü firmalarından
İGSAŞ

1971

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kamu kuruluşu olarak kuruldu.

2004

İGSAŞ; özelleştirme kapsamında, 18.03.2004 tarihinde Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alındı.

Kütahya Azot Fabrikası özelleştirmeden satın alındı.

Samsun depo faaliyete geçti.

2006

İGSAŞ Limanı, Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyete başladı.

2007

İGSAŞ Tesisi’nde %34.5 N’lu (Azotlu) pril poröz amnonyum nitrat (PPAN) üretim ünitesi devreye girdi.

2008

İGSAŞ Kütahya Seyreltik Nitrik Asit İşletmesi deNOx tesisi kuruldu.

İzmir Aliağa depo faaliyete geçti.

2010

CE belgesi alındı.

2012

İGSAŞ Limanı’na ait modernizasyon ve büyüme çalışmaları gerçekleştirildi ve gemi kapasitesi 8’e çıkartıldı.

Kütahya Gübre İşletmesi baca yıkama sistemi kuruldu.

2015

İGSAŞ Kocaeli Tesisi’nde İGSAŞ Blue markası ile AdBlue üretimi ve satışı başladı.

2016

İGSAŞ Samsun Tesisi AdBlue ünitesi kapasite artışı yapıldı.

50.000 ton/yıl kapasiteli potasyum nitrat ve 115.500 ton/yıl kapasiteli seyreltik nitrik tesisi yatırımına başlandı.

Antalya depo faaliyete geçti.

2017

Antalya Özel Gübre Tesisi yatırımını tamamladı.

YLDZ Laboratuvar Hizmetleri yatırımı tamamlandı.

Tekirdağ depo faaliyete geçti.

2018

YYS Belgesi alındı.